برگزاری موفق نهمین کنفرانس داده کاوی ایران

نهمین کنفرانس داده کاوی ایران، در آذرماه ۱۳۹۴ در هتل المپیک با موفقیت برگزار گردید.

در این کنفرانس به مدیریت آقای دکتر جمال شهرابی، مشتاقان علم داده کاوی حضور به هم رسانیدند و نویسندگان متعددی از سازمان های و ارگان های خصوصی و دولتی و جامعه دانشگاهی و صنعتی، مقالات خود را ارائه کردند.

پاسخ دهید