دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

دانش نوین داده‎کاوی (Data Mining) یکی از ده دانش در حال توسعه‎ای است که دهه حاضر را با انقلاب تکنولوژیک مواجه ساخته است و بدین رو در سال‎های اخیر در دنیا گسترش فوق العاده سریعی داشته است. دانش داده‎کاوی فرآیند کشف دانش پنهان درون داده است که با برخورداری از دامنه وسیع، امروزه دارای کاربرد در زمینه‎های مختلف از جمله حوزه‎های صنعتی، پزشکی، ارتباطات، کشاورزی، انرژی، علوم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، نظامی، آموزشی و .. است، بگونه‎ای که امروزه مرز و محدودیتی برای کاربرد این دانش در نظر گرفته نشده و زمینه‎های کاری این دانش را از اعماق اقیانوس تا بیکران فضا می‎دانند.
در راستای توسعه دانش داده‎کاوی به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله و به کارگیری آن در کشور و تداوم برگزاری موفق کنفرانس‎های سالانه، دهمین کنفرانس داده‎کاوی ایران در روز ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ با مشارکت و حمایت دانشگاه‎ها، وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها و شرکت‎ها و با حضور اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران برگزار خواهد گردید.
با توجه به فضای مناسب بوجود آمده جهت بهره‎برداری علمی و کاربردی از دانش داده‎کاوی در پیشبرد و توسعه سازمان‎های برتر و خلاق دولتی و خصوصی در این رویداد، از کلیه علاقمندان دانش نوین داده‎کاوی ، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‎ها و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‎ها جهت حضور و ثبت نام در دهمین کنفرانس داده‎کاوی ایران دعوت به عمل می‎آید.

اهداف کنفرانس

  • بسط و گسترش دانش داده‎کاوی در کشور
  • آشنایی با آخرین یافته‎ها و کاربردهای دانش داده‎کاوی در دنیای توسعه یافته
  • معرفی هر چه بیشتر توانمندی‎های دانش داده‎کاوی به عنوان روش برتر حل مسئله
  • آشنایی با توانمندی‎های علمی و کاربردی کشور در عرصه دانش داده‎کاوی
  • هم اندیشی دانشگاهیان، دانش پژوهان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‎ها و مدیران و کارشناسان بخش‎های مختلف مرتبط با دانش داده‎کاوی

دستاورد های کنفرانس

موفقیت شایان ۹ کنفرانس متوالی سالانه داده‎کاوی ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون در ایجاد فضایی علمی و کاربردی و برگزاری موفق آن در طول ۹ سال گذشته، توجه شرکت‎ها و سازمان‎های پیشرو و آینده نگر که در صدد یافتن و بکارگیری مزیت‎های رقابتی می‎باشند را به خود جلب کرده است.
تأثیرات و کاربردهای شگرف استفاده از دانش نوین داده‎کاوی در افزایش بهره‎وری و تحقق اهداف خرد، کلان و استراتژیک سازمان‎ها و همچنین افزایش رضایت‎مندی مشتریان سازمانی و ارائه خدمات مناسب در خورشان، موجب توجه و تمایل مؤسسات، شرکت‎ها و سازمان‎های ارائه‎دهنده خدمات به حضور و حمایت از کنفرانس و بهره‎برداری از امکانات و فرصت‎های موجود گردیده است.