دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله

 

مولفین مقالات، فایل کامل مقاله خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ دی‎ماه ۱۳۹۶، از طریق لینک ثبت نام نویسنده، در سایت ایوند، با رعایت قواعد نگارشی برای دبیرخانه ارسال کنند.