شرح خدمات پژوهش‎های کاربردی داده‎کاوی در صنعت بیمه

صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته از جمله کاربران اصلی دانش نوین داده‎کاوی و پیشروان بهره‎گیری از این دانش نوین می‎باشند، بگونه‎­ای که امروزه این دانش در تمامی عرصه‎های این صنعت از جمله :

 • بخش‎بندی مشتریان
 • تعیین میزان ریسک و میزان حق بیمه مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تعیین ارزش عمر مشتریان
 • هدف‎گذاری مشتریان با ارزش
 • طراحی محصولات ترکیبی بیمه‎ای
 • جایابی و برنامه‎ریزی ایجاد شعب جـدید
 • برنامه‎ریزی ارتقاء سـطح رضایت‎مندی کارکنان و مشتریان
 • کشف تقلب و کلاه‎برداری
 • پیش‎بینی بـازار رقابتـی
 • برنامه‎­ریزی تبلـیغات و بازاریابی
 • ارزیابی شعب و کارکنان
 • برنامه‎­ریزی و مدیریت منابع انسانی

و بسیاری دیگر از مقولات مرتبط با صنعت بیمه دارای کاربرد فراوان است. داده‎کـاوی فرآیندی اسـت که موسسات بیمه‎ای را در موضوعات متنوعی یاری داده و بدین جهت امروزه دانش داده‎کاوی در تمامی موضوعات و برنامه‎ریزی‎های خرد و کلان موسسات بیمه نقشی موثر ایفا می‎نماید.