شرح خدمات پژوهش‎های کاربردی داده‎کاوی در صنعت بانکداری

صنعت بانکداری در کشورهای توسعه یافته از جمله کاربران اصلی دانش نوین داده‎کاوی و پیشروان بهره‎گیری از این دانش می‎باشند؛ بگونه‎ای که امروزه این دانش در تمامی عرصه‎های این صنعت از جمله:

 • بخش‎بندی مشتریان
 • برنامه‎ریزی ارتقا سـطح رضایت‎مندی کارکنان و مشتریان
 • اعتبارسنجی مشتریان
 • کشف تقلب و کلاه‎برداری
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • پیش‎بینی بـازار رقابتـی
 • تعیین ارزش عمر مشتریان
 • برنامه‎ریزی تبلـیغات و بازاریابی
 • هدف‎گذاری مشتریان باارزش
 • ارزیابی شعب و کارکنان
 • جایابی و برنامه‎ریزی ایجاد شعب جـدید
 • برنامه‎ریزی و مدیریت منابع انسانی

با توجه به آن‎که داده‎کاوی فرآیندی اسـت که از انواع تکنیک‎های مدل‎سازی و آنالیز داده برای کشـف الگوها و ارتبـاطات در داده‎ها برای انجام پیش‎بینی‎های دقیق بهره می‎برد، این امر بانک‎ها را در موضوعات متنوعی یاری می‎دهد. امروزه حجم انبوه داده‎های مشتریان و تعاملات پیچیده فزاینده با آنان، داده‌کاوی را به صف مقدم سودآور کردن ارتباطات با مشتری سوق داده است بگونه‎ای که استفاده از دانش جدید داده‎کاوی به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله برای پایگاه‎های داده این صنعت بسیار حیاتی بوده و بدین جهت امروزه دانش داده‎کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ریزی‎های خرد و کلان بانک‎ها و موسسات مالی و اعتباری نقشی موثر ایفا می‎نماید.