شرح خدمات پژوهش‎های کاربردی در بخش مدیریت شهری

یکی از مهمترین کاربردهای دانش داده ­کاوی، در حوزه ­ی مدیریت شهری است. امروزه داده‌کاوی، مدیریت شهری را در موضوعات متنوعی یاری داده بگونه ­ای­که استفاده از این دانش به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله برای پایگاه ­های داده مدیریت شهری بسیار حیاتی بوده و بدین جهت امروزه دانش داده­ کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ریزی­ های خرد و کلان مدیریت شهری نظیر :

 • برنامه‎ریزی شهری­­
 • ­ حمل و نقل و ترافیک
 • زیباسازی
 • خدمات شهری
 • مدیریت پسماند
 • مهندسی فرهنگی شهری
 • ارتباط با شهروندان
 • ارائه خدمات اضطراری
 • ایجاد خدمات و تسهیلات جدید
 • برنامه‎ریزی ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان­­­
 • برنامه‎ریزی آموزش شهروندان

 

و بسیاری دیگر از مقولات مدیریت شهری دارای کاربرد فراوان است.