کاربرد های دانش داده کاوی در صنعت بیمه

 

صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته از جمله کاربران اصلی دانش نوین داده ­کاوی و پیشروان بهره ­گیری از این دانش نوین می باشند بگونه ­ای که امروزه این دانش در تمامی عرصه های این صنعت از جمله :

 • بخش بندی مشتریان
 • تعیین میزان ریسک و میزان حق بیمه مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تعیین ارزش عمر مشتریان
 • هدف گذاری مشتریان با ارزش
 • طراحی محصولات ترکیبی بیمه ­ای
 • جایابی و برنامه ­ریزی ایجاد شعب جـدید
 • برنامه­ ریزی ارتقاء سـطح رضایتمندی کارکنان و مشتریان
 • کشف تقلب و کلاهبرداری
 • پیش­بینی بـازار رقابتـی
 • برنامه ­ریزی تبلـیغات و بازاریابی
 • ارزیابی شعب و کارکنان
 • برنامه ­ریزی و مدیریت منابع انسانی

 

 و بسیاری دیگر از مقولات مرتبط با صنعت بیمه دارای کاربرد فراوان است. داده­ کـاوی فرآیندی اسـت که موسسات بیمه ­ای را در موضوعات متنوعی یاری داده و بدین جهت امروزه دانش داده­ کاوی در تمامی موضوعات و برنامه ­ریزی های خرد و کلان موسسات بیمه نقشی موثر ایفا می ­نماید.