کاربردهای دانش داده‎کاوی در صنعت آب و برق

دانش نوین داده‎کاوی به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله، با بهره‎­گیری از الگوریتم‎­های ترکیبی پیشرفته و از طریق هوشمندسازی فرآیند تصمیم‎­سازی در تکامل صنعت نیرو و آب و برق در کشورهای توسعه یافته از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است. استفاده از روش‎های جدید آنالیز داده مانند داده‎کاوی برای پایگاه‎های داده این صنعت سیار حیاتی بوده و بدین جهت امروزه دانش داده‎کاوی در تمامی موضوعات و برنامه‎ریزی‎های خرد و کلان صنعت آب و برق نقشی موثر ایفا می‎نماید. از جمله کاربردهای داده‎کاوی در صنایع آب و برق می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

 1. صنعت برق
 • بهینه سازی مصرف برق
 • طراحی مدل های تعادل بار
 • هوشمند سازی شبکه توزیع برق
 • کشف الگو‎های رفتاری مشترکین برق
 • پیش بینی هوشمند خرابی در نیروگاه‎ها
 • طراحی مدل‎های پیش‎بینی و برآورد بار
 • طراحی مدل کشف سرقت برق و تجهیزات
 • مدیریت بهینه بهره برداری شبکه‎های توزیع
 • کنترل هوشمند سیتم های روشنایی عمومی
 • بهینه سازی فرآیند های نیرو گاهی و افزایش راندمان
 • طراحی سیستم هوشمند تشخیص وقوع قطعی غیر متقارن

 1. مدیریت منابع آب
 • مدیریت بهینه توزیع آب
 • مدیریت بهینه هرز آب‌ها
 • تعیین عمر مانده تجهیزات نیروگاه‌ها
 • پیش بینی توزیع زمانی و مکانی بارش
 • پیش بینی توزیع زمانی و مکانی بارش
 • پیش بینی تغییرات کیفیت آب مخازن سد
 • مدیریت بهینه تخصیص هوشمند فصلی آب کشاورزی
 • طراحی مدل توزیع و پیش بینی مکانی و زمانی روناب
 • شناسایی و بهره برداری از منابع آب سطحی و زیر زمینی
 1. صنعت آب و فاضلاب
 • بهینه سازی مصرف آب
 • طراحی مدل بهبود کیفیت آب
 • شناسایی الگوهای مشتری مداری
 • پهنه بندی و تحلیل کیفی آب شرب
 • بهینه سازی شبکه توزیع و انتقال آب
 • کشف الگو های رفتاری مشترکین آب
 • کشف الگو های افزایش دیون مشترکین
 • بهینه سازی کارکرد تأسیسات و تجهیزات
 • طراحی مدل روش های متنوع و عرضه آب
 • مدیریت مصرف مشترکین و کاهش هدر رفت آب
 • پیش‌بینی مکانی،زمانی و رفتاری مصرف آب مشترکین