برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کاربرد داده کاوی در صنعت بانکداری
1395-12-08 14:00-17:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
1
2 کارگاه آموزشی داده کاوی در صنعت نفت،گاز، پالایش و پخش
1395-12-08 14:00-17:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت
1,000,000 ریال
0
3 کاربرد داده کاوی در مدیریت شهری
1395-12-09 09:00-12:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
0
4 کارگاه آموزشی داده کاوی در صنعت آب و برق
1395-12-09 09:00-12:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
3
5 داده کاوی در مخابرات، ارتباطات و دیتا
1395-12-09 14:00-17:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
5
6 داده کاوی در صنعت و معدن
1395-12-09 14:00-17:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
0
7 داده کاوی سطح مقدماتی
1395-12-08 14:00-17:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
8 دکتر شهرابی
8 داده کاوی سطح متوسط
1395-12-09 09:00-12:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
5 دکتر شهرابی
9 داده کاوی سطح پیشرفته
1395-12-09 14:00-17:30
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 30
1,000,000 ریال
2 دکتر شهرابی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.